RUWAN SAMA COMPLETE 🍇💦RUWAN SAMA….💦🍇 *•Baya Chanza d’and’anon teku•* **Fatima Muhammad Gurin** *Gureenjo6763 on wattpad* […]