NI DA AMARYATA COMPLETE BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM Da sunan ALLAH mai rahma mai jink’ai, ya ALLAH […]