DR SAMEER AMERR Bismillahirrah manirrahim,wasallAllahu ala nabiyul kareem!!!! Bamuyi wannan littafi dancin xarafi Akan wani […]