BIYAYYAH BAYAN RAI COMPLETE BIYYAYA BAYAN RAIA aa☘ NAH ☘ UMMU A’SMAU (SA’ADATU) DEDICATED TO […]