AL,ADUN WASU CHAPTER 1 Mal Bashir dattijo mai kimamin shekaru hamsin da takwas na shigowa […]